Hoe op aarde doen ‘n mens dit? Die antwoord is: Ons Vader wat in die hemel is het op so ʼn wonderlike wyse daarvoor voorsien dat ons Hom nou ook vertrou vir die vermoë en die krag om dit te kan doen. Ons deel graag met u die wyse waarop die Here hierin voorsien het, want ons is seker dat dit vir u ook tot seën sal wees om dit te lees. Ons het die belofte van die Here Jesus dat:

In daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee” (Joh. 16:23).

Ons het in die laaste Kerugma Bulletin vir u genoem dat ons tans besig is met die reëlings om drie van Dr. Randall Smith se toere gedurende 2018 af te neem om aavullende beeldmateriaal vir die Exploring The Lands Of The Bible DVD-reeks, te bekom. Dit is ʼn besondere groot onderneming. Die eerste een is in Italië en handel oor die sendingreise van Paulus daar. Die tweede handel oor die lewe van die Here Jesus in Israel en die derde toer is nog meer van Paulus se sendingreise. Dan besoek ons onder andere ook Athene en Korinte in Griekeland asook Malta, waar Paulus die skipbreuk gelei het (Hand. 28:1-10). Dit is na al die jare die eerste keer dat ons die geleentheid kry om hierdie laaste toer te kan verfilm.

Die laaste keer dat ons ʼn toer kon afneem, was die Italië toer in September 2013, net voor die hartaanval wat ek (Naas) in November daardie jaar gehad het. (U kan my getuienis in die verband onder “Blog” op www.kerugma.org lees).

Die Voorsiening van die Here

Die Here wat vooraf van die toere geweet het, het die keer vir ons op ʼn baie wonderlike wyse vooruit getrek en voorsien sodat dit finansieël gesproke moontlik was om die toere te kon bespreek. Soos u weet werk die finansiering van die afnemery van die toere en die redigering daarvan soos volg: Kerugma Produksies as ʼn geloofsonderneming is 100% van die Here alleen afhanklik vir alles wat nodig is vir onsself asook vir die bediening. Ons vertroue is dat die Here in die harte van diegene wat van ons DVD’s gesien het, sal werk om die bediening deur hul gebede, asook soos Hy lei, deur finansiële bydraes te ondersteun.

Op ʼn stadium tydens die uitsending van een van die Exploring The Lands Of The Bible reekse op SABC 2, het ʼn sekere dame wat haar TV aangesit het, haar man geroep om te kom kyk. Daar was iets wat hy moes sien! Hy was egter net betyds om die einde daarvan te sien. Hy sê dat al wat hy kon onthou die naam “Dr. Randall Smith” was wat aan die einde gewys het. Hy het toe deur middel van die internet op Dr. Randall Smith se Bybelskool kursus, “One Hour, One Book”, afgekom. Alhoewel die reeks nog nie heeltemal voltooi is nie, is dit wat wel gereed is deur Ben Russel op YouTube gelaai. Ben is die persoon wat die Bybelskool met die drie kameras wat Kerugma destyds daarvoor gegee het, afneem. Die reeks het intussen baie gewild geraak en word wêreldwyd gekyk. U kan dit sien deur op die Kerugma webtuiste (www.kerugma.org ) op die naam “Dr. Randall Smith” te kliek. ʼn Paragraaf met inligting omtrent hom sal dan oopmaak. Daar kan u dan kliek op “One Hour, One Book” en u sal kan kyk na sy lesings oor elke Bybelboek.

Die persoon sê dat hy na baie van hierdie lesings van Dr. Randall Smith gekyk het terwyl hy gebid het oor ʼn sekere saak. Alhoewel hy nie ʼn vermoënde man is nie, maar net ʼn gewone salaris trekker, het hy jare gelede ‘n bedrag geld gekry wat vir ʼn besondere werk van die Here gegee moes word. Omdat hy toe nie geweet het presies waarvoor die Here wou hê dat hy dit moes aanwend nie, het hy dit vas belê tot die Here vir hom sou wys.

Hy sê dat toe hy daardie stukkie van die uitsending van die Exploring-reeks op SABC 2 gesien het, dit was asof die Here vir hom gesê het om die geld vir die werk om die reeks te maak, moes gee.

Nou voor ons verder gaan, wil ek iets noem wat destyds gebeur het toe ek my hartaanval gehad het. Dit is iets wat ek nog met niemand gedeel het nie. Dit het gebeur in die oomblikke net nadat die Here my teruggestuur het om my werk te kom klaarmaak.

Soos ek in die getuienis noem, was daar verskillende dinge wat ek, toe ek bygekom het, geweet het die Here op daardie oomblik vir my sê. Een daarvan was dat ek geen sekulêre werk mag doen om enige inkomste vir die bediening te genereer nie. Ek moes al my aandag en tyd onverdeeld wy aan dit wat Hy vir my gegee het om te doen. Wat ek sedertdien nie met enigiemand gedeel het nie, is dit wat my reaksie daarop was. Op daardie oomblik het ek die vrymoedigheid geneem om vir Hom te sê dat ek met al die krag wat Hy my sou gee, Hom sou gehoorsaam, maar dan vra ek mooi dat Hy asseblief voortaan vir ons finansieel so sou voorsien dat ons die werk regtig in volle oorgawe vir Hom sou kon doen. Terwyl ek daar gelê het, was dit asof ek in die hemel opgekyk het en ervaar het dat die Here bevestig het dat Hy my gehoor het en dit sal doen.

Na dit het daar ʼn lang tyd verloop waartydens die Here ons juis op finansiële gebied deur verskeie toetse geneem het. Dit was party dae baie moeilik en ons het nie geweet hoe ons die werk sal kan doen nie. Op ʼn dag ontvang ons egter ʼn e-pos boodskap van Dr. Randall Smith waarin ʼn brief aangeheg was van ʼn persoon in Suid-Afrika van wie ons nog nooit voorheen gehoor het nie. Hy het aan Dr. Randall Smith geskryf omdat hy vir sy media bediening ʼn donasie wou maak. Hy vra toe dat ons die persoon in die verband sal kontak. Hy het ook self aan die persoon geskryf en verduidelik dat Kerugma die werk doen en siende dat hy van Suid-Afrika is, sou dit seker makliker wees om sommer die donasie direk in Kerugma se rekening in te betaal.

Vir onsself het hierdie gebaar baie beteken. Groot was ons verbasing toe ons telefonies kontak met die man kon maak en verneem dat hy eintlik nie eers bewus was van Kerugma Produksies se werksaamhede nie. Hy het selfs nog nooit een van ons DVD’s gesien nie behalwe die laaste gedeelte van die uitsending waar hy Dr. Randall Smith se naam kon sien.

Ons kon verder net die Here loof toe ons die wonderlike bedrag wat hy inbetaal het, gesien het. Sedertdien is ons steeds net in verwondering oor hoe ongelooflik getrou die Here is.

Toe ek aan die man noem hoedat ek spesifiek hiervoor gebid het, was hy baie opgewonde. Sy reaksie was dat dit ʼn wonderlike bevestiging vir hom is dat hy reg gehoor het. Hy het sy verwondering uitgespreek oor die ongelooflike wyse waarop die Here gewerk het deurdat hy, wat niks van ons geweet het nie, duidelik kon hoor dat die Here wil hê dat hy die geld vir hierdie werk moes gee in antwoord op ons gebed. Hy was oorstelp.

Is dit nie wonderlik nie? En dit bring ons by die drie toere en die koste daaraan verbonde. Deur die jare wanneer ons ʼn toer sou gaan afneem het ons dit in die Kerugma Bulletin bekend gemaak en gevra dat u, ons lesers, saam met ons sal bid vir al die uitgawes aan die toer verbonde. Alhoewel by verre die meerderheid nie iets kon bydra nie, het ons van baie verneem wat daadwerklik gebid het. Die Here het telkens hierdie gebede beantwoord. Soms net betyds, ander kere net gedeeltelik en terwyl ons op toer was het die res deur donasies ingekom. Dan was daar ook die kere dat die uitstaande bedrae selfs eers nadat ons teruggekeer het, gedelg is.

Nou moet u verstaan dat ons telkens gebid het vir die finansies om een toer in ʼn lang tyd te gaan afneem. Hier was dit skielik drie toere kort na mekaar en die koste van aldrie toere moes kort na ons dit bespreek het, ten volle betaal word. As ons soos in die verlede te werk moes gaan, sou ons dus nie plek op die toere kon bespreek nie. Die Here het egter deur hierdie wonderlike donasie wat juis vir die werk aan Dr. Randall Smith se DVD’s gegee is, voorsien dat ons dit alles betyds kon betaal.

Vir ons is dit ʼn absolute wonderwerk – iets wat net die Here kon doen. Net Hy kan in een van sy kinders se harte werk om so in die geloof vir ʼn saak te gee!

Die Here Jesus sê:

“Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry, …

want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra” (Mat. 6:8; Mark. 11:24).

Is dit nie wonderlike nuus nie?

Beteken dit dat u nou nie meer kan of hoef by te dra vir die afneem van die toere nie? Natuurlik nie. As die Here gedurende die lees van hierdie Bulletin in u hart werk om spesifiek daarvoor te gee, is u meer as welkom. Daar is baie onvoorsiene uitgawes wat met die afnemery saamgaan. Enigiets wat u gee, sal baie waardeer word. Verder bly Kerugma se van dag tot dag uitgawes steeds dieselfde. Wanneer ʼn mens in die geloof leef, kan jy nie geld wat vir ʼn spesifieke saak gegee is, vir iets anders gebruik nie. As ons byvoorbeeld van hierdie skenking wat gegee is vir die Exploring reeks, sou neem vir ons normale alledaagse uitgawes, hoe sou ons dan nou vir die toere kon betaal? Dit is vir u om gehoorsaam te wees aan dit wat u ervaar dat die Here u lei om te doen.

Baie dankie vir u voorbidding. Ons vertrou dat die Here wat so vir hierdie werk voorsien het, vir u ook in alle opsigte vooruit sal trek.

 

Bid Asseblief Saam

Hiermee wil ons dan mooi vra dat u saam met ons die Here sal loof vir sy getroue voorsiening.

Ook dat u sal bid vir:

~ Alle reëlings betreffende die toere;

~ Vir Dr. Randall Smith se voorbereiding;

~ Vir ons voorbereiding en oefening met al die apparaat;

~ Vir ons vir krag en gesondheid en die vermoë om alles reg te kan afneem;

~ Vir almal se veilige reise na en van die toere;

~ Vir die veilige reis op die toere;

~ Vir almal se gesondheid asook vir die weer gedurende die toere.

Hou gerus die volgende toerdatums in die oog soos u vir die afneem van die toere bid.

Die Italië toer: 18 April tot 1 Mei.

Die Israel toer: 5 tot 16 Mei.

Die Griekeland toer: 26 Junie tot 9 Julie.