Dr. Edward Panosian

Dr. Panosian het vir meer as 50 jaar Kerkgeskiedenis gedoseer aan die Bob Jones Universiteit in die VSA. Dr. Panosian is wel bekend vir sy uitsonderlike aanbiedinge van persone uit die kerkgeskiedenis in die eerste persoon. Dit is dan ook presies dit wat hy op meesterlike wyse in hierdie DVD’s doen.

Showing all 6 results

Showing all 6 results