Eerw. David Pawson

Nadat David Pawson ‘n BSc grad in Landbou ontvang het, het hy as metodiste leraar ‘n Meestersgraad in Teologie verwerf. Hy was ‘n lugmagkapelaan vir drie jaar waarna hy leraar van twee Baptiste kerke in Engeland was. In 1979 het hy die gemeentelike bediening verlaat om die Woord reg oor die wêreld te verkondig.
Vir meer inligting oor David Pawson, besoek gerus: davidpawson.org

Showing all 4 results

Showing all 4 results