Ds. Etienne Maritz

Ds. Etienne Maritz was die leraar van drie Nederduits Gereformeerde Kerk gemeentes: twee in Namibië en een in Pretoria, Suid Afrika. Gedurende sy jare by hierdie gemeentes, het die Here hom geseën met herlewing. Daarna is hy genooi om te preek oor evangelisasie, gebed, en herlewing regoor Suid Afrika. Uiteindelik het dit ‘n voltydse bediening geword na hy die Here se roeping ervaar het om gemeentes te onderrig oor gebed en herlewing.
Gedurende sy laaste jare was hy leraar van ‘n Nederduits Gereformeerde gemeente in Koppies. Etienne is in Desember 2016 oorlede na ‘n siekbed.

No products were found matching your selection.