Posted on

DIE HERE VOORSIEN

“Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie” (Psalm 37:25).

DIE HERE VOORSIEN IN ʼn SONKRAG-SISTEEM VIR KERUGMA!

So met die aanbreek van 2021 het ons die goeie nuus dat die Here op ʼn wonderbaarlike wyse vir Kerugma Produksies in die nodige sonkrag-sisteem voorsien het! Ons gaan netnou vertel hoe dit gebeur het, maar dit het ons baie laat terugdink aan die pad waarmee die Here ons deur die jare gelei en gedra het.

Soos ons in ʼn vorige Kerugma Bulletin genoem het, was ons oorweldig deur die reaksie wat ons van so baie ontvang het op ons gebedsversoek in verband met die beurtkrag-situasie en ons behoefte om ononderbroke aan die redigering van die DVD’s te kan werk en dit op die internet te kan oplaai.

Nou het ons die voorreg om julle die goeie nuus mee te deel dat die Here al julle gebede verhoor het! Dit is wonderlik om dit te beleef en dien tot versterking van ʼn mens se geloof. Continue reading DIE HERE VOORSIEN

Posted on

Die Regterstoel van Christus

Gedurende ons verfilming van die onlangse Italië en Griekeland toer het Dr. Randall Smith vir ons in die ruïnes van die stad Korinte ‘n bema getoon. ‘n Bema is ʼn opgeboude platvorm op die stadsplein. ‘n Kort video waarop dit gesien kan word, is op hierdie webtuiste beskikbaar. Op die Tuisblad onder “In die voetspore van Paulus,” sal u dit vind onder die opskrif: “DIE REGTERSTOEL VAN CHRISTUS.” Dr. Randall Smith het verduidelik dat so ʼn platvorm of bema die verhoog is waarop ʼn regter per geleenheid regspraak kon uitoefen. ʼn Voorbeeld hiervan is Handelinge 18:12-16 waar die Romeinse prokonsul, Gallio, op hierdie bema ʼn uitspraak ten opsigte van Paulus moes lewer. ʼn Ander doel waarvoor die bema eintlik gebruik was, was om na kompetisies aan die wenners hul lourier- of oorwinningskranse te oorhandig (1 Kor. 9:25). Ons sien vandag steeds by sportgeleenthede hoe die wenners van die eerste drie posisies op ʼn podium verskyn om hul bekers te ontvang. Paulus gebruik die beeld van die toekenning van die lourierkranse by die bema te Korinte, om die loon wat ons as gelowiges gaan ontvang, te beskryf:

Ons moet almal voor die regterstoel [die bema] van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in sy liggaamlike bestaan gedoen het, of dit goed of kwaad was” (2 Kor. 5:10). Continue reading Die Regterstoel van Christus

Posted on

Die verfilming van drie Bybelland toere in een jaar!

Hoe op aarde doen ‘n mens dit? Die antwoord is: Ons Vader wat in die hemel is het op so ʼn wonderlike wyse daarvoor voorsien dat ons Hom nou ook vertrou vir die vermoë en die krag om dit te kan doen. Ons deel graag met u die wyse waarop die Here hierin voorsien het, want ons is seker dat dit vir u ook tot seën sal wees om dit te lees. Ons het die belofte van die Here Jesus dat:

In daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee” (Joh. 16:23).

Continue reading Die verfilming van drie Bybelland toere in een jaar!

Posted on

Dit is nog nie jou tyd nie

‘n Getuienis deur Naas le Roux (Uit die Kerugma Bulletin van Februarie 2014)

Dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie (1 Joh. 1:5).

Die engele … is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie? (Heb. 1:13-14).

Beste Kerugma Ondersteuner,

MERKWAARDIGE HERSTEL VAN ‘N HARTAANVAL

In die vorige Kerugma Bulletin het my vrou Marina vir u genoem van die hartaanval wat ek op 20 November 2013 gehad het. Eintlik moes ek gesterf het, maar die Here het anders beslis Continue reading Dit is nog nie jou tyd nie

Posted on

‘n Brief van ‘n kyker oor God Answers by Fire

Ek het gister die DVD GOD ANSWERS BY FIRE deur Dr Randall Smith gekyk en was verheug.   Eerstens was ek mal oor die beelde van daardie deel van Israel wat ek self ‘n paar jaar gelede besoek het.  Ek het ‘n groot nostalgiese oomblik gehad en ‘n verlange om soontoe terug te gaan.  Ek was ook baie beïndruk met die uitstekende gehalte van hierdie produksie. Continue reading ‘n Brief van ‘n kyker oor God Answers by Fire