Posted on

The Judgment Seat of Christ

During our recent filming trip Dr Randall Smith showed us in the city of Corinth a bema. A bema is a built up platform in a city centre. Dr Smith explained that a platform or bema such as this, was the stage from where a judge would sometimes pronounce judgment. We find an example of this in Acts 18:12-16 where the Roman proconsul, Gallio, had to judge Paul at this particular bema in Corinth. However, the bema was more often used to hand laurels to winners of competitions (1 Cor. 9:25). Even today at sporting events, the winners receive their trophies while standing on a podium. Paul used the image of athletes, receiving laurels at the bema in Corinth, to describe the reward that a believer will receive:

We must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad” (2 Cor. 5:10).

Continue reading The Judgment Seat of Christ

Posted on

Wanneer jy bid

Wat behels dit wanneer die Here Jesus vir ons sê om in ons binnekamer te gaan, die deur te sluit en te bid tot ons Vader wat in die verborgene is? (Matt. 6:6) Dit teenoor gebede wat in die singoges en op die hoeke van die strate gebid word met ‘n ydele herhaling van woorde. Luister asseblief hierdie boodskap van Naas om uit te vind.

 

Posted on

Hoe hanteer ons probleme wat na ons kant toe kom

Marina le Roux

Die preek handel oor Jakobus 5:15-16 en is gepreek op 12 November 2017 deur Marina le Roux.

Hoe hanteer ons probleme wat na ons kant toe kom?

Gaan sit ons op ‘n hopie en kry onsself jammer?

Verloor ons ons humeur en raak kwaad vir God?

 

Nee, Jakobus se raad in Jakobus 5 is heel ander. Hy gee besondere goeie raad, raad wat werk.